2002 – dr. Csordás Eörs kanonok, a Pazmaneum rektora

2002 – dr. Csordás Eörs kanonok, a Pazmaneum rektora

Elévülhetetlen érdemeket szerzett azon kiállásával és segítséggel, amelyet a hazai örmény szertartású, magyar anyanyelvű, római katolikus közösség budapesti temploma, múzeuma, könyv- és levéltára visszaszerzése- és megmentése érdekében kifejtett és ezzel hozzájárult a hazai örmény katolikusok hitéletének rendezéséhez.