2006 – Vitéz Bálint Tiborné sz. Kovács Júlia

2006 – Vitéz Bálint Tiborné sz. Kovács Júlia

magyar- és történelem szakos tanár, könyvtáros,  az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság elnöke, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az erdélyi kisebbségi közéletben tanúsított magatartásával, az erdélyi magyarörmény közösség szervezésével és összetartásával, a magyar és örmény múlt, valamint kultúra ápolásáért és megmaradásáért,  továbbörökítéséért folytatott küzdelmével, megszólalásaival és publikációival a jelen és jövő magyar és örmény gyökerű nemzedékei számára.