2020 – Zárugné Tancsin Katalin

2020 – Zárugné Tancsin Katalin

Mérlegképes könyvelő, mérnök, 7 cikluson keresztül a zuglói örménység képviselője, elnöke, aki Szongott Kristóf nyomdokain haladva elévülhetetlen érdemeket szerzett egyházi és világi téren – határainkon belül és kívül – a magyarörmény kulturális identitás-, az örmény katolikus hitélet fenntartásában, az örmény gyökerek és kultúra megismertetésében. Rendszeres rendezvényeivel a zuglói örmény közösséget ápolja és építi sokszínű örmény kultúránk és hagyományaink egy-egy szeletének bemutatásával, prózai-, zenei műsoraival, kiállításaival, könyvkiadásaival. Együttműködik a kerületi önkormányzatainkkal. Az erdélyi örmény katolikus egyházi búcsúk (Szamosújvár, Gyergyószentmiklós), a szépvizi rendezvénysorozatok és családi találkozók csoportos látogatását hosszú évek óta szervezi és rendezi. Gyermektáborozásokat szervezett hazai és erdélyi gyermekek számára. Rendszeresen támogatja az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek megjelenését is, ezzel is erősítve az örmény közösség, „a nagy család” együvé tartozását itthon és Erdélyben egyaránt.