2021 – Kulcsár László gépészmérnök

2021 – Kulcsár László gépészmérnök

Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület (GYÖKE) elnöke és egyháztanácsosa, Erdélyi Magyarörmények Szövetségének (EMÖSZ) társelnöke  aki Szongott Kristóf nyomdokain haladva elévülhetetlen érdemeket szerzett a Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület (GYÖKE) megalapításával, aktív tevékenységével az Erdélyben élő örmény közösségek összefogásában, a fiatalság megszólításában és összeszervezésében, bevonva őket az egyesület tevékenységébe, az erdélyi örmény kultúra bemutatásában, népszerűsítésében, dokumentálásában, átörökítésében  a jövő generációk számára, továbbá az örmény katolikus hitélet megmaradásáért végzett kitartó munkájában, az Örmény Közösségi Ház kialakításában, a Gyergyói örmények című könyv megjelenésében, a Magyarörmény Élő Örökség címet viselő erdélyi hírlap szerkesztésében, az évente megrendezésre kerülő Örmény Művészeti Fesztivál megszervezésében, más örmény közösségekkel jó diplomáciai kapcsolatok kiépítésében, az örmény ősök, az örmény gyökerek feltérképezésében, a családfakutatásban.