2022 – dr. Szám László kutatóorvos

2022 – dr. Szám László kutatóorvos

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az örmény kulturális életben és a nyelvápolásban. Megtanul óörményül, megírja az Óörmény (Krápár) nyelvtan című, kéziratos nyelvtankönyvet, közreműködik az örmény szertartású szent liturgia szövegének, a liturgikus énekekkel együtt “Örmény-Magyar Misekönyv és Énektár” összeállításában. Verseket és irodalmi műveket fordít örményről magyarra, könyveket lektorál, lexikonok összeállításában tevékenykedik. Örmény nyelvismeretének felhasználásával közreműködik a régi, örmény nyelven írt anyakönyvi dokumentumok fordításában és így geneológiai kutatásokban, szótárak készítésében.