BARANGOLÁSOK

Az Egyesület több mint 20 alkalommal szervezett barangolásokat főleg Erdélybe, a a szülőföldjükre . Erdély és Partium, Moldova, Kárpátalja, Délvidék, Isonzó – az EÖGYKE a célból zarándokolt ezen helyekre, hogy a közösség végre megismerhesse azokat a történelmi vidékeket, ahonnan őseik elmenekültek és hogy kapcsolatokat teremthessen az ott élő más örmény és „színtiszta” magyar közösségekkel. A Egyesület honismereti vezetője minden esetben dr. Szarka György (Gyuribácsi) volt. Az utak az esetek nagyrészében örmény-specifikus tematikával rendelkeztek.

A barangolások alkalmával az EÖGYKE többször is sikeresen szervezett örmény közösségi találkozókat, melyekre az erdélyi lapok hirdetésein keresztül hívták a helyi lakosokat.

Az Egyesület fontosnak tartotta, hogy a közösség tagjai megismerjék az örmény katolikus Mechitarista Rend működését, annak műtárgy együttesét a velencei Szent Lázár (San Lazzaro) szigeten: a kolostort, a templomot és a múzeumot; a bécsi Mechitarista Rend kolostorát, műtárgyait, örmény katolikus szentmiséjét – német és örmény nyelven. Mindezen célból az EÖGYKE többször szervezett csoportokat ezek meglátogatására Velencébe és Bécsbe. A velencei rendhez tartozott az a gyergyószentmiklósi plébános, P. Fogolyán Miklós atya is, akivel az Egyesület maga is szoros barátságban volt és aki az Egyesület velencei zarándokútján, valamint a Bécsi Mechitarista Rend meglátogatásán odaadóan segített.

Az EÖGYKE segédletével 2005-ben 28 képviselő jutott el Örményországba. A 13 napos úton megismerték a csodás Óhazát, felvették a kapcsolatot a jereváni Tudományos Akadémia-, az Országos Örmény Könyvtár-, a Matenadaran kézirattár- és a  Történeti Múzeum vezetésével. Az első három helyre 50-50-50 db örmény tárgyú, különféle – magyarörmény kultúra, történelem, genealógia, stb. – magyar nyelvű könyvet adományoztak, amellyel az Egyesület immáron megalapíthatta az országos könyvtár Kárpát-medencei magyarörmény alkönyvtárát. A látogatás alkalmat adott irodalmi- és zenei műsor előadására, kiállítás megnyitására és az örmény média számára számos riport készítésére. Az elnök (dr. Issekutz Sarolta) többször ellátogatott Örményországba, vetítettképes előadást tartott az Örmény Nemzeti Könyvtár konferenciáján a Kárpát-medencei, ma már közel 350 éves diaszpóra kulturális- és hitéleti identitásőrzéséről. Hazahozta az ősi örmény népviselet babáit, bemutatható – viselhető népviseleti ruháit, hogy a kiállítás-megnyitók alkalmával megismertessék mindezt a látogatókkal.