EGYESÜLETRŐL

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Az erdélyi örmény gyökerekkel rendelkező közösséget fogja össze az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE). Az egyesület 1997. február 14-én alakult 22 fővel, országos hatáskörrel. Az Egyesület működése során a következőkre törekszik: a magyarörmény közösség felizzítása, a múlt értékeinek felkutatása, ezen értékek megismertetése és bemutatása, illetőleg megmentése, hogy a lehető legtöbb kulturális kincs átmentődjön a jelen és jövő nemzedékei számára.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület célja:

 • országos hatókörű szakmai szervezetként az örmény nemzetiségi kultúra és az örmény identitás, az örmény katolikus hitélet megerősítése, az nemzetiség képviselete.
 • örmény származásúak és nem örmény származásúak számára örmény kulturális identitásőrző programok (Fővárosi Örmény Klub, kiállítások, kulturális műsorok, találkozók) szervezése, támogatása határainkon belül és kívül, széleskörű meghirdetéssel, az örmény kultúra megismertetése céljából,
 • a magyarországi és az erdélyi örmény irodalmi, történelmi, művészeti és tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése, állagának megőrzéséhez segítségnyújtás,
 • kiadványok megjelentetése (Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, illetve az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozat kiadása, stb.)
 • az örmény katolikus hitélet fennmaradásának megsegítése, az örmény katolikus plébánia, templom, múzeum, levéltár és könyvtár működésének támogatása,
 • együttműködés az erdélyi örmény lakta településekkel,
 • az örmény származásúak és az armenológiai tanulmányokat folytató ifjúság tanulásának, továbbtanulásának támogatása,
 • az örmény származásúak megsegítése,
 • magyarömény genealógiai gyökerek kutatása,
 • együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetekkel és örmény nemzetiségi önkormányzatokkal – határainkon belül és kívül, a célok közös megvalósítása érdekében,
 • az örmény kultúra és történelem, az örmény származás kutatása iránt érdeklődők számára felvilágosítás adása, segítségnyújtás,
 • nemzetiségi önkormányzati választásokon jelölő szervezetként örmény nemzetiségi képviselőjelöltek állítása helyi, területi és országos szinten.

Az egyesület csak kulturális és identitásőrzési feladatokkal foglalkozik, így nem tartozik feladatai közé a gazdasági tevékenységek koordinálása, közigazgatási, migrációs problémák kezelése.

Az egyesület e fontos feladatait a civil szerveződésen túlmenően a nemzetiségi önkormányzatiságban realizálja. Az egyesület által indított jelöltek a nemzetiségi (korábban kisebbségi) választásokon sikeresen szerepelnek és megalakította több Budapest kerületi, vidéki település nemzetiségi önkormányzatát, valamint  a Fővárosi Örmény Önkormányzatot és az Országos Örmény Önkormányzatban is szerepet vállalt.

Aktivitásainkról röviden (bővebben lásd az éves beszámolóinkat):

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület információs hálózatot épített ki, a hazai magyarörmény közösséget összefogja és közvetlen kapcsolatot tart az Erdélyben élő örmény testvéreinkkel.
Tevékenységünk anyagi biztosítására évente pályázatokat nyújtunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRTnek. A pályázati pénzekből évente fenntartjuk az egyesület működését, kiadjuk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteket (jelenleg XXVI. évfolyam), a könyvkiadványainkat (Erdélyi Örmény Múzeum sorozat), megszervezzük a Fővárosi Örmény Klub rendezvényeit minden hónap 3. csütörtökén 17 órától a Budapest 11. kerület Orlay u. 6 szám alatti Budapesti Örmény Katolikus Lelkészségen, megemlékezéseket tartunk pl. az Aradi Vértanúk emlékünnepség, az Örmény Genocídium, stb.

Együttműködünk az EÖGYKE képviselőiből alakult kerületi örmény önkormányzatokkal: jelenleg a Budavári-, a II. kerületi-, VIII., IX., XI., XII., XIV., és XV. kerületi, valamint a Fővárosi Örmény Önkormányzattal. 1999 óta évente, a Fővárosi Örmény Klub decemberi találkozóján Szongott Kristóf díjat adunk át azoknak, “akik a hazai magyarörménység közösségéért, kultúrájának megmaradásáért, határainkon túl élő közösségeinkért működve elévülhetetlen érdemeket szereztek”. Számos kiállítást rendezünk itthon és külföldön, lemezeket adunk ki, előadásokat tartunk, a kultúra minden szeletét bemutatjuk, hogy minél szélesebb körben megismertessük többezer éves kultúránkat s örmény gyökerű őseinket, honfitársainkat.

2005-ben felvettük a kapcsolatot az őshazával, melynek során Jerevánban is rendeztünk kiállításokat: Genocídium emlékkiállítást Vákár Tibor „Ararát szimfónia” grafikasorozatával, Szabó László fotóinak bemutatásával, Lászlóffy Aladár verseivel, valamint az EÖGYKE által kiadott és támogatott könyvek kiállításával.

Valamennyi kiadványunk, könyvünk eljut mintegy 80 hazai és erdélyi, örményországi közgyűjteményhez, civil szervezethez.

Sikerrel járt többéves igyekezetünk, hogy a Budapest XI. Orlay u. 6. szám alatti Budapesti Örmény Katolikus Lelkészségünk, templomunk biztonsága rendeződjék, amelynek múzeumát sikerült 2002-ben közgyűjteménnyé nyilváníttatni. A múzeum renoválása, korszerűsítése megtörtént. Most a Lelkészség a padlástér beépítésén dolgozik, amely a közösségi terek bővítését jelenti. A 102 évvel ezelőtt létrehozott Örmény Katolikus Lelkészség 2007. december 16-án Pro Cultura Minoritatum Hungariae kisebbségi díjban részesült a Magyar Művelődési Intézettől.

Az egyesület együttműködik az erdélyi örmény katolikus plébániákkal, civil szervezeteivel (Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erzsébetváros, Csíkszépvíz), hogy megmentsük tárgyi és szellemi örökségünket a jövő nemzedékei és az egyetemes kultúra számára.

Klubdélutánjait havonta tartja az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület „Fővárosi Örmény Klub” néven: kultúrtörténeti előadások, zenés estek, találkozók, értékes, meghallgatásra érdemes emberekkel.

3. éve ifjúsági táborokat szervezünk a Balatonnál, 7-14 éves magyarörmény származású diákok részére kulturális műsorokkal, kézműves műhelyekkel.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület beszámolói:

 

Közlemény az APEH 1 % felhasználásáról
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

 

Beszámolók a Fővárosi Örmény Klub műsorairól
1998-1999, 2000-2009, 2010-2019

 

Beszámolók az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület munkájáról
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019