DÍJAK

Az EÖGYKE és annak elnöke, dr. Issekutz Sarolta valamint dr. Issekutz Ákos az elmúlt 25 évben többször részesült elismerésben közösségteremtő, kultúraszervező, nemzetiségi hagyományápoló, kutató, dokumentáló munkájáért: Pro Cultura Minoritatum Hungariae, a Kisebbségekért Díj, a Nemzetiségekért Díj és a Magyar Arany Érdemkereszt odaítélése mind azt mutatja, hogy az Egyesület és dr. Issekutz Sarolta valamint dr. Issekutz Ákos több évtizedes áldozatos munkáját állami szinten is számon tartják.

 

„A Magyar Művelődési Intézet a Pro Cultura Minoritatum Hungariae közművelődési díjat és elismerő oklevelet adományozza az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület részére a magyarországi örmény nemzeti kisebbség anyanyelvi kulturális hagyományai megtartása és továbbörökítése érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért.

Budapest, 2005. december 18.

Borbáth Erika főigazgató.”

2011-ben a Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségekért Tagozata elismerésére jelölt: Dr. Issekutz Sarolta

Dr. Issekutz Sarolta hitelesen képviseli a magyar anyanyelvű erdélyi örmény identitásúak érdekeit a kisebbségpolitika szereplői előtt, és mind a mai napig harcol a magyar anyanyelvű történelmi örmény diaszpóra elismertetéséért.
Időt, energiát nem kímélve az örmény kultúra elhivatott képviselője, aki szakmai tudása, közösségteremtése, elhivatottsága révén sikeresen képviseli a hazai örménységet itthon és külföldön egyaránt.

A Nemzetiségek Napján a Pesti Vigadóban Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából 2014-ben Nemzetiségekért-díjjal tüntette ki az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet azért a példaértékű munkáért, amelyet a hazai és határon túli magyarörmények kulturális identitásának fenntartásáért végzett. A díjat az elnök, dr. Issekutz Sarolta vette át.

“Magyarország Miniszterelnöke az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület részére a Nemzetiségekért Díj kitüntetést adományozza az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek c. havilap kiadásán keresztül a hazai és határon túli magyarörmények kulturális identitásának fenntartásáért.
Budapest, 2014. december 18.
Orbán Viktor sk.
Magyarország Miniszterelnöke”

A köztársasági elnök 121/2021. (III. 15.) KE határozata kitüntetés adományozásáról.
“Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére – a Magyarországon élő örmény származású közösség összefogásában, valamint kultúrájának és hagyományainak megismertetésében vállalt szerepe elismeréseként dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító elnöke részére Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. március 9.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök”

Dr. Issekutz Ákos 2023. március 14.-én átvehette dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől a MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetést a Budai vár Karmelita kolostor dísztermében.
Az oklevél szövege:
Magyarország Köztársasági Elnöke
Dr. Issekutz Ákos
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke,
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Gyógyító és Betegellátó Intézetének Igazgatója
részére
a magyar-örmény kapcsolatok előmozdítása terén és a Magyarországon élő örmény közösség érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
a MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZOM
Kelt Budapesten 2023. március 1. napján
Novák Katalin
.