KIEMELT ESEMÉNYEK

Az Egyesület számos olyan nagyobb léptékű eseményt illetve tudományos kutatómunkát tett lehetővé, melyek nagyobb összefogást igényeltek, országos sajtóviszhangot kaptak és megmutatták a magyarörménységet a közösség en kívüli embereknek is. Ilyen esemény volt például 2015-ben a Velünk élő kultúrák: Örmények c. országos kulturális vetélkedő, ahol középiskolások mérhették össze tudásukat az örmény kultúrából. Az évtizedek alatt az Egyesület szervezett három Örmény Kulturális Hetet és számos Konferenciát. Támogatott tudományos, geneaológiai és kulturális kutatásokat.

Velünk élő kultúrák: Örmények – Országos tanulmányi verseny

2015-ben az Egyesület megszervezte a Velünk élő kultúrák: Örmények c. országos középiskolai vetélkedőt. Az országos megkeresés során az Egyesület – iskolánként 5-5 fős csapat és egy felkészítő tanár jelentkezését várva – mintegy 20 középiskolát hívott meg. Az EÖGYKE eljuttatta részükre a felkészítő anyagokat könyv és DVD formátumban, illetve online forrásokat is megadott. Ezen anyagok a verseny végén a középiskola könyvtárában maradhattak adományként.

A verseny fővédnökei Dr. Erdő Péter bíboros, prímás és Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes voltak. A verseny online elődöntőből és egy Budapesten megrendezett döntőből állt, közönség előtt, média jelenléttel, örmény kulturális műsorral és gasztronómiai bemutatóval. A verseny lényegi részét jelentette, hogy a versenyzők megosztották az elsajátított ismereteket a hallgatósággal, mindezt persze kötetlen formában, vidám hangulatban. A győztes csapat nyereménye egy teljes hét erdélyi körút volt. A II. helyezett csapat egy napra Bécsbe utazott a Mechitarista örmény katolikus szerzetesrend meglátogatására (templomm, kolostor, múzeum, és könyvtár, levéltár), majd megismerték Bécset. A III. helyezett csapat az Örmény Katolikus Lelkészség vendége lett Budapesten (városnézés, Magyar Parlament  és kiállítások látogatása).

A versenyben résztvevő valamennyi szereplő könyvjutalomban és oklevélben részesült.

Örmény Kultúra hete, Konferenciák

Az EÖGYKE fontosnak tartotta és tartja a centralizáltan megszervezett, szinkronizált rendezvénysorozatokat, amelyek mind a sajtó, mind az állami vezetés, mind a lakosság számára jelentősebb esemény. Ennek fontossága abban áll, hogy felkeltse a figyelmet a hazai örmények iránt, mivel a kerületi és egyéb kisebb rendezvények általában csak szűkebb és lokális körben látogatottak.

A budapesti és erdélyi konferenciákat, kultúra heteket vagy önállóan, az önkormányzataikkal összefogva, vagy erdélyi társszervezeteikkel (kiemelkedően a kolozsvári Armenia Magyar-Örmény Baráti Társasággal) közösen szervezték.

Az Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozatot Budapesten az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, illetőleg dr Issekutz Sarolta szervezte meg, Erdélyben Kovácsné Bálint Júlia, az Armenia Magyar-Örmény Baráti Társaság elnöke.

Nemzetközi konferenciák:

  1. Az örmény katolikus egyház története és művészete, 1997 Budapest
  2. Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény katolikus egyháza és identitástudata régen és ma, 1999 Szamosújvár
  3. A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma, 2000 Budapest
  4. Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön és kincses legyen, 2001 Kolozsvár – Szamosújvár
  5. 150 éve született Petelei István magyarörmény író, szociológus, 2002 Kolozsvár – Marosvásárhely
  6. „335 éve Magyarhonban”, 2008 Budapest

 

Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozat:

I. Örmény Kultúra Hete 2007. április 19 – 25-ig

II. Örmény Kultúra Hete 2008. április 17-25-ig

III. Örmény Kultúra Hete 2009. június 17-23-ig