MAGYARÖRMÉNY TUDÁSTÁR

A Magyarörmény Tudástár célja, hogy egybegyűjtse és bemutassa az erdélyi és magyar örmény diaszpóra múltját és jelenét, történelmét, kultúráját, meghatározó személyeit és írott megjelenéseit. A Magyarörmény Tudástár egy fokozatosan bővülő, tematikus online adatbázis, benne könyvek, tanulmányok, előadások, kiállítások, híres személyek stb. bemutatásával.

A Tudástár kiinduló bázisát az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület eddigi működése során felgyűlt tudásanyag képezi. Az EÖGYKE a megalakulás óta 28 könyvet adott ki, 5 nemzetközi konferenciát szervezett, három alkalommal Örmény Kultúra Heteket, közel 100 kiállítást rendezett, számtalan előadást tartott. Óriási mennyiségű tudományos, történelmi, gasztronómiai, genealógiai, egyháztörténeti, kulturális stb. adat halmozódott fel. Ezen információk rendszerezett és kereshető közkinccsé tétele nagyon fontos a magyarörménység számára, hogy azok kutathatóak legyenek mind a magyarörmények, mind bármely érdeklődő számára.

Nemcsak a saját gyűjtéseink, kiadásaink, tanulmányaink található meg, hanem átveszünk más által írt, kiadott, feltöltött dokumentumokat is (amennyiben a megjelentetésre engedélyt kapunk és szerzői jogokat nem sért).