2004 – Dr. Schütz Ödön (posztumusz) armenológus

2004 – Dr. Schütz Ödön (posztumusz) armenológus

Az MTA külső tagja, ELTE professzora, kiváló magyar armenológus. Kutatásai kiterjedtek a régi magyar, örmény és altáji népek történetére és nyelvtörténetére, valamint e népek történelmi, nyelvi, irodalmi és kulturális kapcsolataira. Igen nagy számú mű: könyv, folyóiratcikk és lexikoncikk szerzője.

„Az erdélyi örmény tudományos és kulturális életre jelentős csapást mért az első világháborút követő trianoni békediktátum, amely számos erdélyi örményt késztetett menekülésre, valamint a második világháborút követő kommunizmus, végül a román nacionalizmus. Az erdélyi örmények egy része Magyarországra, túlnyomórészt Budapestre költözött, egy világvárosba, ahol az örmény identitást már sokkal nehezebb volt őrizni. Az erdélyi armenisztika is részben áttelepült Magyarországra, de ennek a második világháború után nyoma veszett. Ekkor lépett a színre Schütz Ödön professzor úr, akinek szinte a semmiből kellett felépítenie a magyarországi armenológiát. Ahogyan Szongott Erdélyben, úgy Schütz Ödön Magyarországon írta a monográfiákat és gyűjtötte maga köré a tudósokat, leendő armenológusokat…” ( Krajcsír Piroska)