2010 – Dr. Puskás Attila tanár

2010 – Dr. Puskás Attila tanár

Latin, vallástörténet- és egyházi művészettörténeti tanár, Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület elnöke, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett  egyházi és világi területen egyaránt az erdélyi – különösen a gyergyószentmiklósi, marosvásárhelyi – örménymagyarság kultúrájának, közösségeinek, identitásának megmaradásáért; az erzsébetvárosi örmény katolikus temető síremlékei megtisztítása, feltérképezése és fotózása eredményeként a temető állagának megőrzéséért végzett önzetlen munkájával, amely tevékenységeivel az erdélyi örmény diaszpóra és az egyetemes örménység  számára is felbecsülhetetlen szolgálatot tett.