2013 – dr. Kovács Bálint történész, hittanár, jogász, armenológus

2013 – dr. Kovács Bálint történész, hittanár, jogász, armenológus

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Kárpát-medencei örménység kultúrtörténetének feltárása, tárgyi emlékeinek felkutatása, megőrzése, bemutatása terén – különösen az erdélyi örmény katolikus egyházi könyvtárak és levéltárak anyagának feldolgozása területén, valamint a Távol az Araráttól – örmény kultúra a Kárpát.medencében c. nemzetközi kiállítás kurátoraként, a nemzetközi konferencia tudományos titkáraként, a kiállítás katalógus szerkesztőjeként – a hazai örménység, különösen a magyar anyanyelvű erdélyi örménység  kultúrájának megmaradása, terjesztése, őseink által kivívott közmegbecsülés megóvása érdekében.